विचल्ली पारिएका चेपाङको व्यवस्थापन र संलग्न दोषीलाई अविलम्ब कारबाही गर्ने बारे।