कर्णाली प्रदेशमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।